ไอศกรีม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 

บทความนี้เป็นบทความเสียง ที่มีเนื้อหาสรุปเขียนกำกับค่ะ
กรุณากด Play เพื่อฟังคลิปเสียงค่ะ

อ้างอิง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.222/2544 และ ฉ.257, 2545

ความหมายของไอศกรีม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นสำคัญ แบบเข้าใจง่ายๆ

 1. ไอศกรีมเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ
 • มี 17 ชนิด ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์นม
 • รัฐจะดูแลเข้มงวดเรืองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ เพราะนมเป็นอาหารที่มีสารอาหารอุดมสมบูรณ์ เป็นอาหารของเชื้อจุลินทรีย์ง่าย เด็ก ๆ ก็รับประทาน
 • การผลิตต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ต้องมี อย. ต้องมีฉลาก

 

 1. ไอศกรีมแบ่งออกเป็น 5 ชนิด
 1. ไอศกรีมนม
 • ทำจากนม ไขมันมาจากไขมันนม
 • ไขมัน >5%, ธาตุน้ำนมไม่รวมมันเนย >7.5%
 1. ไอศกรีมดัดแปลง
 • ไขมันมาจากไขมันอื่นบางส่วนหรือทั้งหมด (ส่วนใหญ่เป็นไขมันพืช เช่นไขมันปาล์ม ในคลิปเสียงลืมบอกนะคะ)
 • ไขมัน >5%
 1. ไอศกรีมผสม
 • นม/ดัดแปลง โดยมีผลไม้หรือวัตถุอื่นที่เป็นอาหารเป็นส่วนผสม
 • ไขมัน, ธาตุน้ำนมไม่รวมมันเนย ตามประเภท นม/ดัดแปลง โดยไม่นับรวมผลไม้หรืออาหารชนิดอื่นที่ผสมอยู่
 1. ไอศกรีมเหลว แห้ง หรือผง
 • มิกซ์สำเร็จ
 1. ไอศกรีมหวานเย็น
 • มีน้ำและน้ำตาล รวมถึงวัตถุอื่นที่เป็นอาหารผสมอยู่

มาตรฐานความปลอดภัย ไอศกรีมที่พร้อมรับประทาน

 • ต้องผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ ไม่น้อยกว่า 68.5 C/30 min หรือ 80 C/25 sec หรือฆ่าเชื้อวิธีอื่นที่ อย. เห็นชอบ
 • แล้วทำให้เย็นลงทันทีที่ 4 C, บ่มที่อุณหภูมิไม่เกิน 4 C
 • ปั่นที่อุณหภูมิไม่สูงกว่า -2 C, เก็บที่อุณหภูมิไม่เกินนี้

ไอศกรีมทุกชนิดต้องไม่มีวัตถุกันเสีย 

 

มิสไอศกรีม

มีคำถามเพิ่มเติม ติดต่อพรหล้าและทีมงานมิสไอศกรีมได้นะคะ

ใส่ความเห็น